<div align="center"> <h1>KUJAWSKIE NIEPUBLICZNE POLICEALNE STUDIUM EKONOMICZNO-HANDLOWE w Inowrocławiu</h1> <h3>Kujawskie Niepubliczne Policealne Studium Ekonomiczno-Handlowe to 4 szkoły mieszczące się przy inowrocławskim Zespole Szkół Ekonomicznych i Handlowych : Studium Ekonomiczno-Handlowe, Liceum Handlowe, Liceum Ogólnokształcące i Liceum Uzupełniające. Szkoły</h3> <p>knlh, kujawskie niepubliczne policealne studium ekonomiczno-handlowe, studium, inowrocław, handlowe, szkoła, liceaum, niepubliczna, uprawnienia szkoły publicznej</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.tvknet.pl/~andrzej_zygmunt/knlh/index.html" rel="nofollow">www.tvknet.pl/~andrzej_zygmunt/knlh/index.html</a></p> </div>